Indledende samtale

Her defineres omfanget af problemet og de områder, der skal arbejdes med.  Behandlingsplan, målsætning og strategier for forløbet etableres i fællesskab med klienten.

Bio-feedback – PEMF

Her arbejdes med skånsomme elektromagnetiske impulser, der stabiliserer nervesystemet – uden brug af medicin. Behandlingen nedsætter stress/angst-niveauet, øger overblik, overskud, forbedrer koncentrationsevne og giver bedre søvn. I det hele taget forbedres aktivitetsniveauet i hjernen og kognitionen. Effekten er vedvarende ro i hele nervesystemet og færre kaotiske og negative tanker.

De elektromagnetiske impulser skaber specifikke svingninger, der kommunikerer med celler, organer og væv, hvilket er bivirkningsfrit. Resultatet er, at der bliver tilføjet energi og skabt balance, ligesom de biokemiske processer overalt i kroppen (også hjernen) forløber bedre.

Psyko-edukation

Er en undervisningsmetode som hjælper klienter til at minimere uvished, giver indblik og forståelse af hvad stress/angst er, dens mønstre og mekanismer samt motiverer den enkelte til det videre forløb.

Samtaleterapi

Samtaleterapi er et psykologisk redskab, som bidrager med udvikling og indsigter. Forløbet er baseret på individuelt tilrettelagt terapi. Her arbejdes med forskelige terapiformer for at give den mest målrettede og effektive behandling. Der anvendes kun evidensbaserede terapiformer.

Værktøjskassen

I forløbet præsenteres og trænes den enkelte i forskelige teknikker med henblik på at dæmpe ubehagelige fysiologiske reaktioner. Teknikkerne kan bruges som selvhjælp og til vedligeholdelse af det, man har opnået efter et afsluttet forløb.

Workshop

Workshoppen er tænkt som et frivilligt drop-in gruppetilbud. På workshoppen øver vi strategier for, hvad den enkelte skal gøre i en stresset situation. Desuden træner vi de værktøjer, der skal bruges til vedligeholdelse af det, man har opnået gennem det samlede forløb.

Workshoppen strækker sig over 12 uger (1,5 time en gang om ugen), men kan være et kortere forløb for den enkelte.