Stopnu har speciale i at hjælpe stress- og angstramte mennesker tilbage til livet og arbejdsmarkedet. Det sker gennem et intensivt behandlings- og terapiforløb.

Fysisk lindring giver plads til fremskridt

Det unikke ved vores tilbud er, at vi i den første del af forløbet, via skånsomme elektromagnetiske impulser, arbejder målrettet med at lindre og fjerne de fysiske stress-symptomer. Det giver klienten bedre mulighed for at bearbejde sin stress og angst. Derved anerkender vi, at stress og angst udløser så mange fysiske reaktioner, at de i sig selv tynger den stressramte ned og blokerer for fremskridt og bedring.

Elektromagnetiske impulser, også kaldet PEMF, benyttes i dag på flere hospitaler i behandling af depression. Vi tilbyder behandlingen i vore klinikker i København og Silkeborg. Vi har desuden mulighed for at yde behandlingen i klientens eget hjem, hvis vedkommende har det så dårligt, at det i starten af forløbet er uoverskueligt for personen at forlade hjemmet/komme til klinikken.

Gennem PEMF-behandlingen tilbyder vi i første omgang en fysisk lindring, og vi oplever, at det er en stor lettelse for et stress- og angstramt menneske, at de fysiske gener anerkendes og håndteres respektfuldt. Allerede dette dæmper stress-niveauet, og det letter den stressramte at opleve, at vedkommende på en forholdsvis enkel og effektiv måde får det bedre.

Dermed bliver der skabt grundlag for, at også andre terapiformer kan tages i brug i processen. Når de fysiske symptomer ikke fylder og blokerer, kan den stressramte langt bedre lære at opfange kroppens signaler og reagere på dem i tide, ligesom der bliver overskud til at træne og anvende forebyggende teknikker.

Læs mere her

Hver anden virksomhed har en stresspolitik – men er det nok? Hvis du er interesseret i, at vi skal hjælpe din virksomhed/arbejdsplads et skridt i den rigtige retning, så kan du læse mere lige her.


 

Hvem er vi

Stopnu har eksisteret siden 2000. Vi er et team af professionelle terapeuter og behandler, og vi er altid ajour indenfor forskning, og vi er altid ajour indenfor forskning, sundhed og lovgivning på området. Professionel faglighed og kvalitet i behandlingen er en selvfølge. Metodesammensætningen i vores terapiform bygger på erfaring i mødet med mennesker med stress og angst. Metoden nytænker behandlingen, og vi kan dokumentere gode resultater.


”Man er så udmattet og ked af det og overophedet i hjernen og kroppen, når man er syg af stress, at det er en enorm lettelse, når nogen siger: Kom her, jeg kan hjælpe dig til at få ro i hovedet, så du bedre kan tænke og få et overblik. Alt er sort og kaos. Man trænger sådan til, at nogen tager en del af byrden fra ens skuldre og forstår, hvordan man har det.”

Stressramt kvinde, 48 år.

 

Stress – akut behandling

  • 3 behandlinger i samme uge
  • Biofeedback
  • Korte samtaler
  • Samlet pris 2.500 kr.

6 ugers stress – forløb

( på arbejdspladsen)

  • Samlet pris 16.000 kr. pr. person