Stopnu tilbyder et helhedsorienteret forløb, der udvikler borgere socialt,
sundhedsmæssigt og psykisk

Stopnu afholder løbende beskæftigelsesrettede forløb for kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og for sygemeldte borgere. I alle forløb tager vi udgangspunkt i den enkeltes nuværende situation. Alle bliver mødt med forståelse, respekt og med tilbuddet om professionel hjælp og personlig støtte. Fællesnævneren er en helhedsorienteret, sammenhængende og individuelt tilrettelagt indsats mod arbejdsmarkedet.


ANGST/ SOCIAL FOBI FORLØB  (13 uger)

Et individuelt tilrettelagt forløb for borgere med angst, social fobi og et svækket selvværd, der forhindrer bogerne i uddannelse og beskæftigelse. Der er tale om en helhedsorienteret samt motivationsfremmende indsats. Forløbet består i støtte og rådgivning, terapeutiske samtaler og Biofeedback. En borger bliver tilknyttet en fast kontaktperson, der også hjælper med at koordinere på tværs af de forskellige områder i kommunen. Kan startes som håndholdt forløb ved eventuel forhindring i fremmøde.

Download detaljeret tilbudskatalog »

 

 

 • Før- samtale (gratis)
 • Indledende samtale 2 timer
 • Pris 1.600 kr.

 

 • Samtaleterapi
 • Tværfaglig indsats
 • 6 timer om ugen
 • Pris pr uge 3.500 kr.

TILBAGE TIL ARBEJDS(LIVET) FORLØB (13-26 uger)

Et individuelt tilrettelagt forløb for aktivitetsparate unge og voksne med komplekse og sammensatte problemer. Forløbet har et udviklende og afklarende formål. Forløbet indeholder individuelle samtaler, individuel psykoterapi og Biofeedback. Forløbet er for borgere, som nærværende ikke profiterer af gruppebaserede aktiviteter. Det kan være borgere med angst, depression og stress. Forløbet har fokus på de første skridt, der kan bringe den enkelte tilbage til en arbejdsmarkedstilknytning. Et forløb kan startes håndholdt de første gange, hvor terapeuten enten kommer hjem til borgeren eller mødes i dennes nærmiljø.

Download detaljeret tilbudskatalog »

 

 

 • Før- samtale (gratis)
 • Indledende samtale 2 timer 
 • Pris 1.600 kr.

 

 • Biofeedback
 • Samtaleterapi
 • 3-6 timer om ugen
 • Pris pr. uge 2.500- 3500 kr.

RESSOURCEFORLØB (13-26 uger)

Et gruppeforløb tilrettelagt for sygemeldte borgere. Forløbet har et sundhedsfremmende formål og indeholder undervisning og individuelle coachende samtaler. Der kan være tale om en tidlig indsats og et forløb for længerevarende sygemeldte. Som en del af forløbet kan der indgå arbejdsfastholdelse, Biofeedback, samtaleterapi, job- og uddannelsesvejledning.

Download detaljeret tilbudskatalog »

 

 

 • Før- samtale (gratis)
 • Indledende samtale 2 timer
 • Pris 1.600 kr.

 

 • Biofeedback
 • Samtaleterapi
 • 12 timer om ugen
 • Pris pr.uge 2.500 kr.

MESTRINGSFORLØB FOR SYGEMELDTE (13-26 uger)

Et gruppeforløb tilrettelagt for sygemeldte borgere med stress, angst, depression og/ eller smerter. Forløbet har et sundhedsfremmende formål og indeholder gruppeundervisning og individuelle samtaler. Der kan være tale om en tidlig indsats for længerevarende sygemeldte. Som en del af forløbet kan indgå støtte til arbejdsfastholdelse, job- og uddannelsesvejledning, Biofeedback og samtaleterapi. Forløbet er individuelt tilpasset.

Download detaljeret tilbudskatalog »

 

 

 • Før- samtale (gratis)
 • Indledende samtale 2 timer
 • Pris 1.600 kr.

 

 • Samtaleterapi
 • Biofeedback.
 • 12 timer om ugen
 • Pris pr.uge 2.500 kr.

ONE-STOP FORLØB
’FRA MISBRUGER TIL SELVFORSØRGENDE’ (13-26 uger)

Fra misbruger til selvforsørgende er et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb for borgere med kortere eller længerevarende forbrug af rusmidler (alkohol/hash/stoffer/medicin). Der er tale om en helhedsorienteret og motivationsfremmende indsats. Forløbet retter sig ligeledes mod afklaring af sociale, sundhedsmæssige og personlige barrierer for at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Forløbet består i støtte og rådgivning fra socialrådgiver, coach eller psykoterapeut/Biofeedback. En borger bliver tilknyttet en fast kontaktperson, der også hjælper med at koordinere på tværs af de forskellige områder i kommunen. Kan startes som håndholdt forløb ved eventuel forhindring i fremmøde.

ONE-STOP FRA MISBRUGER TIL SELVFORSØRGENDE kan anbefales før-, under eller efter forløbet ONE-STOP MISBRUGSBEHANDLING i Stopnu. Vi samarbejder med Rusmiddelcentret, bygger gerne bro og koordinerer – ligesom vi støtter og vejleder borgeren i at søge om økonomisk hjælp til forløbet.

Download detaljeret tilbudskatalog »

 

 

 • Før- samtale (gratis)
 • Indledende samtale 2 timer
 • Pris 1.600 kr.

 

 • Samtaleterapi
 • Biofeedback
 • Samtaler ved socialrådgiver
 • Beskrivelse af udviklings- og jobmål.
 • Forberedelse til virksomhedspraktik
 • 6 timer om ugen
 • Pris pr.uge 4.000 kr.