6-ugers forløb ” KOM TILBAGE TIL (ARBEJDS)LIVET”  har et udviklende, motivations,- og afklaringsfremmende formål.
Forløbet er især egnet til borgere med stress, angst, depression.

Formålet i Stopnu er at samarbejde med Kommuner om at forbedre borgeres muligheder for job og uddannelse. Vi afholder løbende beskæftigelses-rettede forløb “KOM TILBAGE TIL (ARBEJDS) LIVET”

En gruppe tilrettelagt forløb for kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og for sygemeldte borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske og psykiske udfordringer.

Forløbet er en kombination af MI, ACT samt metakognitiv metode som er videreudvikling af kognitiv metode og er den nyeste psykologiske teori.

Vi har fokus på at understøtte borgernes egen  mestring af sociale-, sundheds- og/eller helbredsmæssige udfordringer. Vi finder frem til borgernes ressourcer, styrker samt giver redskaber, som den enkelte kan anvende i det videre arbejde med sig selv.

 


 

Hos os finder kommunen professionelt uddannet personale, som er vant til at arbejde med mange forskellige typer mennesker på både det sociale, sundhedsmæssige og psykiske plan.

 

Efter deltagelsen i forløb ” KOM TILBAGE TIL (ARBEJDS)LIVET” bliver borgeren bedre til at mestre de udfordringer der gør, at borgeren ikke er i beskæftigelsen.

 

Borgeren opnå følgende kompetencer:

  • bliver betydelig mere forandringsparat og forandringskompetent
  • meget mere effektiv og målrettet i deres opgaveudførsel
  • mental robust
  • bedre til at håndtere tankerne, bekymringer og grublerier
  • mere fokus på det gode og det fremadrettede, som er nærværende og positiv
  • bedre til at modstå og håndtere belastninger
  • får en mere proaktiv og konstruktiv tilgang til udfordringer
  • større livstilfredshed
  • bedre til at tage ansvar

 

 

 

 

 

 

 

Varighed: En time, en gang i ugen, i 6 uger (samt hjemmeopgaver fra gang til gang)

Pris kr. 8.000 pr. deltager.

Stopnu tilbyder uforpligtende samtaler for at sikre at forløbet er noget for borgeren.

 

Stopnu har i en årrække samarbejdet med Københavns og omegns Kommuner om  §101 samt  §141 . Se statistiker som KBH Kommune har udfærdiget for Stopnu, over de borgere som de selv har visiteret til forløbet. Får indblik i tilsynsrapporten af Socialtilsyn Hovedstaden, som havde ført tilsyn med Stopnu. 

 

Download Statistiker

Download Tilsynsrapport

 


 

STOPNU’s Værdier

Vi møder det enkelte menneske med respekt og individualitet. Vores mål er at hjælpe mennesker til at få en bedre livskvalitet, og det gør vi gennem ligeværd og høj faglighed. Troværdighed i relationen er for os også en meget vigtig værdi.